23 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Vieru Svetlana

Cet.Vieru Svetlana, cetățean al Republicii Moldova născut la 30.01.1961, codul personal 0982011258462, domiciliată în rl.Anenii Noi, s.Gura Bîcului, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare nr.280 din 07.08.2020, autentificat de către notarul Dranga Laura (mun.Chișinău).