14 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Vieru Oleg

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

cet. Vieru Oleg, născut la 02.02.1980, IDNP 0980306278119, reprezentat de cet. Vieru Maria, născută la 19.01.1960, IDNP 2002027037034, domiciliată în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Ivancea, în temeiul procurii nr.2-119 din 21.02.2024, autentificată de Lilian Moraru, Consul general al R. Moldova la Nisa, R. Franceză, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: acordul nr.2809 din 31.03.2000, autentificat de notarul Lencuţa Iulia, cu sediul în mun.Orhei, str.V. Mahu nr.143/1.