14 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Vieru Maria

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Vieru Maria, născută la 19.01.1960, IDNP 2002027037034, domiciliată în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Ivancea, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: acordul nr.2809 din 31.03.2000, autentificat de notarul Lencuţa Iulia, cu sediul în mun.Orhei, str.V. Mahu nr.143/1.