22 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Victor Baciu

Cet.Victor Baciu, cetățean al Republicii Moldova,născut la 07.11.1975, domiciliat în mun.Chișinău, str.Bujorilor nr.xx, c/p 0952610897270, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare nr.1-844 din 08.12.2020, autentificat de către notarul Dranga Laura (mun.Chișinău).