30 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

VETRENIUC AURICA

Cet. VETRENIUC AURICA, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Iliciovca, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr. 2893 din 27.03.2018, eliberat de notarul Conoval Eugenia.