28 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

VATAMAN LARISA

Cet. VATAMAN LARISA, domiciliată în s. Caracuşenii Noi, r- Briceni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal nr. 7808 din 19.12.2006 şi Certificatul de moştenitor Testamentar nr. 5666 din 05.10.2017 eliberate de notarul Strîmbu Valentina.