21 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Vasilița Viorica

Cet.Vasilița Viorica, născută la 19.08.1972, domiciliată în R.Moldova, mun.Chişinău, șos.Hîncești, nr.xx, bl.xx, ap.xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de delimitare a cotelor-părți din bunul imobil, înregistrat și autentificat de către notarul Filimon Vera, cu nr.474 din 07.02.2012. RUSSU IURI