29 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Vasilița Sofia

cet. Vasilița Sofia, domiciliată în sat. Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.434 din 19.01.2008, eliberat de notarul privat Dumbrava Mariana, cu sediul în or. Criuleni.