11 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Vasilioglo Olga

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Vasilioglo Olga, domiciliat în RM mun.. Ceadir-Lunga, str. Mecanizatorilor xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor testamentar nr. 6766, din 26.07.2005, întocmit de notarul Arnaut Ana.