18 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Vasilioglo Nadejda

Cet. Vasilioglo Nadejda, domiciliat în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Minsk, nr. 49, bl. 1, ap. 30, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare, din data de 12.05.2000 nr. 8329, autentificat de către notarul Bumbu Adelina, originalul căruia se află în arhiva notarului Cujbă Mihaela.