27 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Varzari Vera

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
cet. Varzari Vera, născută la 20.12.1949, IDNP 2006027033609, reprezentată de cet. Baran Vasilii, născut la 31.05.1953, IDNP 2004027110627, domiciliat în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Peresecina, în temeiul procurii nr.2-4365 din 26.03.2024, autentificată de notarul Veveriță Cristina, cu sediul în mun.Orhei, str.Renașterii Naționale, nr.11, ap.1, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.6791 din 25.05.2017, eliberat de notarul Lencuţa Iulia, cu sediul în mun.Orhei, str.V.Mahu nr.143/1.