24 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Varzari Marina

cet. Varzari Marina, domiciliată în s. Bîrlădeni, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare, din data de 25.11.2011, nr. 10197, autentificat de către notarul public Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. M. Viteazul, 21A, R. Moldova.