18 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Vartic Vladimir

Cet. Vartic Vladimir, data nașterii: 09.04.1973, IDNP: 0961804012340, domiciliul: str. S. Lazo, nr. 2, ap. 19. mun. Chișinău, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr. 3206 din 24.03.2016, eliberat de către notarul  Butnaru Rodion.