2 iunie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Vartic Vladimir

Cet. Vartic Vladimir, domiciliat în mun. Chișinău, Ciorescu, str. S. Lazo, nr. xx, ap. xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor nr. 382 din 11.01.2019, autentificat de notarul Butnaru Rodion.