3 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

VARTIC VASILE 1

cet. VARTIC VASILE, domiciliat în sat. Peresecina, raionul Orhei , aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractual de vânzare-cumpărare nr. 1162 din 04.04.2001, autentificat de către notarul Levinţa valentine, cu sediul în mun. Orhei .