31 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Vartic Iana

cet.   Vartic Iana, domiciliată în s. Calarașovca, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare a terenului aferent, nr. 247, din data de  01.02.2006, întocmit  de către notarul privat Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. Independenței, 64, R. Moldova.