30 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

VARTAN GHENADIE

Cet. VARTAN GHENADIE, domiciliat în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Prajila, aduce la cunoştinţă pierderea originalelor actelor notariale: Certificate de moştenitor legal nr. 3064 din 05.05.2009 şi nr. 7052 din 07.08.2013, eliberat de notarul Conoval Eugenia.