17 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

VACARCIUC Piotr

Cet. VACARCIUC Piotr, domiciliat în s. Brătuşeni, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 4/4585 din 26.08.2003 eliberat de notarul Morea Galina.