27 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Vacarciuc Mariana

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Vacarciuc Mariana, domiciliată în sat. Glinjeni, r-nul Făleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor legal cu nr.5635 din 20.09.2006, autentificat de notarul Privat Şoldan Iurii din or. Făleşti .