6 decembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Urușciuc Serghei

Urușciuc Serghei, domiciliat în r-nul Glodeni, sat.Balatina, aduce la cunoştinţă pierderea Certificatului de moștenitor testamentar nr.2304 din data de 13.03.2006,  eliberat de către notarul privat C.Patereu, cu sediul biroului în or.Glodeni.