8 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Ursu Valentina

Cet. Ursu Valentina, domiciliată or.Călăraşi, str.Ștefan cel Mare și Sfînt,  str-la 1, nr.2, bl.2, ap.50, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial:

Certificatul de moștenitor legal nr.1/657 din 02.03.1979, eliberat la Biroul Notarial de Stat din raionul Călărași.