25 iulie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Ursu Valentin

         Domnul Ursu Valentin, cetățean al Republicii Moldova, născut la data de 27.05.1979, deținătorul buletinului de identitate A36071696 eliberat de of.36 la data de 12.07.2004, n.i.0982202011177, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chișinău, sect.Buiucani, str.Alexandru Marinescu, nr.15, bl.2, ap.49, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar, cu nr.3423 eliberat la data de 10.03.2017 de către notarul din or.Ungheni  Valentina Ciorba.––––––––––––––––––