25 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

URSU Nicolai

Cet. URSU Nicolai, domiciliat în s. Brătuşeni, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr.10635 din 09.12.2005 autentificat de notarul Morea Galina.