29 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Ursu Gheorghe

Cet. Ursu Gheorghe, domiciliat în r-nul Anenii Noi, s. Mereni, str. Copiilor, xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 874 din 08.04.2020, întocmit de notarul Popovici Veronica.