30 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ursu Eudochia

cet. Ursu eudochia, domiciliat în sat. Ratuș, raionul Criuleni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: ccertificat de moștenitor legal nr. 2445 din 24.09.2008, eliberat de notarul Bîstrițchaia Vera, cu sediul în or. Criuleni.