28 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ursu Andrei

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. URSU ANDREI, cetățean al R.M, născut la data de 04.07.1957, IDNP 0982107420902, legitimat cu buletin de identitate nr.A42105103, eliberat de of.42 la data de 29.07.2002, domiciliat în mun. Chișinău, str. Burebista, nr.36, ap.3, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor testamentar cu nr. 1/61, eliberat de BELAI G.A., notar de stat la biroul notarial de Stat Ialoveni, RSSM, la data de 16.01.1987.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 27.06.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr. 74338.