3 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

URSU Alexandru

Cet. URSU Alexandru, domiciliat în mun. Edineţ, str. Hotelului nr.24, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr.3220 din 22.03.2018 autentificat de notarul Morea Galina.