18 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Ursan Tatiana

       Cet. Ursan Tatiana,  domiciliată în R.Moldova, mun.Chișinău,  str. Gh.Tofan, nr.6, ap.42,                

   aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial:

certificatul de moştenitor testamentar    nr. 7031  din 09.11.2016, întocmit  de notarul public  Palii Prascovia.