28 mai, 2021 Aviz pierdere act notarial

URSAN Ion

Cet. URSAN Ion, domiciliat în s. Feteşti, r-nul Edineţ, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânazre-cumpărare nr. 2720 din 02.08.2002 autentificat de notarul Morea Galina.