18 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ursachi Agafia

Cet. Ursachi Agafia, născut (ă) la 22.08.1953, IDNP – 2011032001235, domiciliată în s. Rublenița, r. Soroca, R.Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar nr. 99 din 14.03.2007 eliberat de notarul Cebotarean Tatiana.