21 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Untu Larisa

cet. Untu Larisa,  domiciliată în Soroca, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.4854 din 28.09.2009,  autentificat de notarul privat  Radu Iulian,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian