20 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

UNGUREANU ROMAN

UNGUREANU ROMAN, cetățean al Republicii Moldova, născut la data de 12.07.1982, identificat prin buletin de identitate A48143058, emis la data de 14.11.2007, valabil până la data de 12.07.2027, prin prezentul anunț pierderea originalelor actelor notariale: Contracte de vânzare-cumpărare, autentificate cu nr. 388 și nr. 390 la data de 30.09.2005 și cu nr. 869 și nr. 871 la data de 12.05.2006, de către notarul de stat Mardari Alexandru.