13 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ucraineț Ivan

Cet. Ucraineț Ivan, domiciliat în mun. Bălți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor testamentar nr. 2/5-3221 din 01.09.1986, eliberat de notarul Popovici Maria.