15 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ucrainciuc Nicolae

Cet. Ucrainciuc Nicolae, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare nr. 1-1797 din 05.11.1991, autentificat la BNS or. Rezina, R. Moldova.