10 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

TVERDOHLEB ION

Cet. TVERDOHLEB ION, cu domiciliu în mun. Chișinău, str. Ion Vodă Viteazul, 7, ap. 42, aduce la cunoștință pierderea originalul actelor notariale: Contract de donație nr. 1910 din 25.08.2008, autentificat de notarul privat Danil Anghelina, cu sediul biroului în or. Dondușeni, str. Feroviarilor, 8.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 09.07.2024, conform ordinului de plată nr. 632513938.

Notarul Danil Anghelina