29 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Tutunaru Victor

Cet. TUTUNARU VICTOR, domiciliat în sor. Ialoveni, str. Petre Ștefănucă nr. 34, ap. 151-152, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare – cumpărare nr. 2/1-537 din 07.02.2004, autentificat de notarul Snegur Lidia, arhiva căreia se păstrează la biroul notarului Boris Gratii cu sediul în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 5/3.