7 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Tutunaru Vera

Cet. Tutunaru Vera, domiciliat/ă în r-ul Orhei, sat. Donici aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: CCertificatelor de moştenitor testamentar nr.3328  şi nr. 3331 autentificat la data de 23.08.2004, de către notarul Pîslari Tatiana, originalul căruia se păstrează în arhiva notarului Veveriţă Cristina