4 iunie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Tutunaru Iurie

Cet.Tutunaru Iurie, domiciliat în mun.Chișinău, str.Nicolae H.Costin nr.xx, ap.xxx, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr.1517 din data de 06.04.2010 nr.1515, întocmit de către notarul privat Țopa Inga.