6 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

TURCUMAN Alina

Cet. TURCUMAN Alina, domiciliată în s. Corpaci, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr.830 din 14.03.2002 eliberat de notarul Morea Galina.