8 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Turculeţ Parascovia

      Cet. Turculeţ Parascovia, domiciliată în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alexandru Hâjdeu, nr. xx, număr de identificare 0972706384110, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale: contractului de donaţie nr. 4465 din 08.10.2004, autentificat de notarul Ion Conoval şi certificatul de moştenitor legal nr. 4466 din 08.10.2004 eliberat de notarul Ion Conoval.