3 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Turculeţ Ivan

Cet.Turculeţ Svetlana, domiciliată în mun.Edineţ, str.Aurel David nr.7, care în baza procurii nr.1762 din 18.12.2023, autentificată de notarul Lesnic Marina, acţionează în numele şi pentru cet.Turculeţ Ivan, domiciliat în mun.Edineţ, str.Aurel David nr.7, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.1/3-1645 din 27.04.1983.