21 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

TURCU VITALIE

DlTURCU VITALIE, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Orhei, strada Tricolorului nr. 80, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare a imobilului nr. 8465din 30.08.2007, autentificat de notarul Bejenar Tatiana.