11 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Ţurcanu Tatiana

Cet.Ţurcanu Tatiana, domiciliat în s. Ciolacu Vechi, r-nul Făleşti, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor cu nr. 1062 din 26.01.2002, autentificat la biroul notariald de stat din or.Făleşti.