15 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Țurcanu Mihail

Cet. Țurcanu Mihail, domiciliat în raionul Drochia, satul Pelinia, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare nr. 1722 din 28.04.2009 întocmit de notarul privat Robu Ana.