29 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Ţurcanu Adrian

cet. Ţurcanu Adrian, număr de identificare 2001004218389, domiciliată în mun.Bălţi, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr.4388 din 12.06.2015, eliberat  de către notarul public Radu Iulian, ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian.