26 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Țurcan Vladimir

Cet. Țurcan Vladimir, domiciliat în mun. Bălți, bd. M. Eminescu, 16, ap. 6, aduce la cunoștință pierderea originalului actelor notariale: Certificatului de moştenitor legal nr. 826 din 08.02.2018 și a Contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 2606 din 07.03.2017, întocmite de notarul Agachi Aliona.