5 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Țurcan Natalia

Cet. Țurcan Natalia, născută la data de 08.07.1971, număr de identificare 0972701898588, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, mun. Chișinău,                             com. Bubuieci,  sat. Bubuieci, str. Alecu Russo, nr. 11, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal, înregistrat în Registrul actelor notariale sub nr. 570 la data de 11.03.1986, eliberat de Ohrimovschi L. I., notar superior de stat la BNS Anenii Noi.