5 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Ţurcan Lucia

Cet.Ţurcan Lucia, domiciliată în Republica Moldova, or.Drochia, str.Strugurilor, nr.6, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr.512 din 21.01.2013, eliberat de notarul public Panteleev Ala, cu sediul biroului în bd.Independenţei, nr.14, or.Drochia, Republica Moldova.