9 decembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Țurcan Anna

Cet. Țurcan Anna, născut/ă la 17.02.1951,  IDNP – 2007032029201, domiciliat  în  s. Bulboci, r-nul Soroca, R.Moldova  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal     nr. 7652 din 22.08.2014, eliberat de notarul Cebotarean Tatiana.