3 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

ȚURCAN ALIONA

ȚURCAN ALIONA, cetățeana Republicii Moldova,născută la data de 08.06.1984, numărul de identificare 2002038111905, titulara buletinului de identitate B01087862, eliberat la data de 05.05.2016, de ÎSCRIS”REGISTRU”, domiciliată pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, nr. xx, bl. xx, ap. xx, având calitatea de moștenitor al averii cet. ȚURCAN TIMOFEI, decedat la 13.07.2020 (certificat de calitate de moșteniror înregistrat cu nr. 2-1457, eliberat la data de 23.10.2020 de notarul Goinic Cristina (or. Florești), aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de schimb înregistrat cu nr. 5587 autentificat de notarul public Panuș Carolina (mun. Chișinău), la data de 03.10.2012.